ماکت فلزی 1/32 Mustang GT500 رنگ آبی

– طول 16cm

– 4 درب باز شو

– موزیکال

– بدون جعبه