باکوگان

همه چیز درمورد باکوگان

باکوگان‌ها(爆丸) موجوداتی از دنیا‌های دیگر مانند وستوریا، نیثیا و گاندالیا هستند. همچنین اسم بازی‌ای که از این موجودات استفاده می‌کند نیز باکوگان می‌باشد. کلمه‌ی ژاپنی‌ای که برای این امر استفاده

ادامه مطلب
یک نظر بگذارید