فیگور میناتو Minato Namikaze

_ فیگور میناتو Minato namikaze naruto shippuden

– ارتفاع 18cm

– فاقد جعبه