ساختنی مینی فیگور مدل Skiff Guard

  • مینی فیگور لگو مدل اسکیف گارد
  • ارتفاع 4cm
  • جعبه ندارد