ساختنی مینی فیگور مدل Nick Fury

  • مینی فیگور لگو مدل نیک فیوری
  • ارتفاع 4cm
  • جعبه ندارد