ساختنی مینی فیگور مدل Boss

  • مینی فیگور لگو مدل رئیس
  • ارتفاع 4cm
  • جعبه ندارد