ساختنی مینی فیگور مدل Batman Who Laughs

  • مینی فیگور لگو مدل بتمنی که می‌خندد
  • ارتفاع 4cm
  • جعبه ندارد