ساختنی مینی فیگور مدل Admiral Caluan Ematt

  • مینی فیگور لگو مدل دریاسالار کلوئِن اِمَت
  • ارتفاع 4cm
  • جعبه ندارد