ساختنی مینی فیگور مدل Galactus

  • مینی فیگور لگو مدل گالاکتوس
  • ارتفاع 4cm
  • جعبه ندارد